Tafarn Yr Eagles Inn, Llanuwchllyn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Croeso - Welcome

 

Dewisiwch Iaith

Choose Language

 

CYMRAEG

 

 

ENGLISH

 

 

 Tafarn Yr Eryrod

Llanuwchllyn

 

01678 540278

 

 

 

 

 

 

                    

Oriau agor y siop 

 

Mae'r siop ar agor pob dydd rhwng 7:30 ac 11:00. y bore.

 

Bwyd

Ar gael rhwng 6.00 - 9.00  y.h.

Pob noson

Sadwrn a Sul

12.00 - 2.00 y prynhawn

 

Oriau Agor y Bar

Sul, Llun, Mawrth, Mercher a Iau

6.00 - 11.00 y.h.

Gwener a Sadwrn

11.00 y.b. - 12.00 y.h.

 

Shop opening hours 

 

The shop will be open daily between 7:30 and 11:00 am

 

Food

Available between 6.00 - 9.00 am

Each evening

Saturday & Sunday

12.00 - 2.00 pm

 

Bar Opening Times

Sun, Mon, Tue, Wed & Thurs

6.00 - 11.00 pm

Friday & Saturday

11.00 am - 12.00 pm

 

Tafarn Yr Eagles  2013